Uitnodiging Dorpsbijeenkomst in de Stal 24 Augustus

Gepost in Nieuws M.M.O..

UITNODIGING DORPSBIJEENKOMST
INLOOP
24 augustus tussen 19.00—20.30 uur
De Stal in Hoogmade

Op donderdag 24 augustus komt de gemeente naar Hoogmade. We bespreken deze inloopavond twee onderwerpen: de toekomstvisie van Hoogmade gevat in
een dorpsperspectief en de opknapbeurt van het Noordeinde.

Denk mee over de toekomst van Hoogmade

Weet u hoe uw dorp klaargestoomd moet worden voor de toekomst? En wilt u uw ideeën met ons delen? Kom dan naar deze avond. Neem buren en familie mee; iedereen is welkom. Aan de hand van
informatie vanuit de visie van de dorpsraad is er alvast een conceptkaart opgesteld. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen en wat juist behouden moet blijven, verwerkt. We vragen aan u om te kijken of u deze ontwikkelingen ook herkent. En of u nog aanvullingen wilt doen. Waar droomt u van als u naar de toekomst van uw dorp kijkt? We willen dit doen via een update van de huidige Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie.

Wat is de MRSV?

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) is het overkoepelende document van de gemeente, waarin de grote lijnen tot 2025 zijn uitgezet. Deze visie is vastgesteld in 2011. In de MRSV komen onderwerpen aan de orde als wonen, economie, recreatie, bereikbaarheid en dorpsperspectieven. De MRSV is voor Kaag en Braassem de stip op de horizon. Vragen als “welke richting gaan we op?”, “waar zetten we met elkaar op in?” en “hoe verhouden de onderwerpen zich tot elkaar?”, komen in het document aan de orde. U kunt de MRSV zoals die er nu uitziet vinden op www.kaagenbraassem.nl/mrsv.

Update

Op dit moment actualiseren we de MRSV. We bekijken welke ontwikkelingen er zijn geweest de afgelopen 5 jaar en op welke onderdelen de structuurvisie is achterhaald. Voor elk dorp wordt een
nieuw dorpsperspectief opgesteld.

Inloop

Voor deze bijeenkomst is de vorm van een inloopavond gekozen. Er is geen officieel begin en eind aan de avond. U kunt langskomen wanneer u wilt. Als het maar tussen 19.00 en 20.30 is. Er liggen
tekeningen en andere afbeeldingen klaar waarover u met de medewerkers van de gemeente kunt praten. Ook kunt u al uw vragen die u heeft stellen aan de deskundigen ter plekke.

Opknapbeurt Noordeinde

U kunt deze avond ook langslopen bij een informatiestand over de opknapbeurt van het Noordeinde. De gemeente presenteert samen met Hoogheemraadschap van Rijnland de plannen. Deze zijn samen met
omwonenden en de dorpsraad tot stand gekomen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wat men bedacht heeft om het Noordeinde een betere entree van het dorp te laten zijn. Ook hier kunt u weer met uw vragen bij
de stand terecht.

Hoe Verder?

De gemeente gaat aan de slag met alle binnengekomen reacties. Alle dorpsperspectieven zijn op dinsdag 5 september vanaf 19.30 uur te zien in het gemeentehuis. U bent daarbij ook van harte welkom. Houd hiervoor de vergaderkalender in de gaten via www.kaagenbraassem.nl/vergaderkalender. Later dit jaar worden deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Afgelastingen

Wilt u direct weten of er een wedstrijd wel of niet door gaat?

Actuele Afgelastingenlijn :
071-5013911